Tidak Boleh Iri

by njx

Kalau yang lain sudah bekerja keras, sementara yang sini masih sibuk lihat-lihat sepatu.

Kalau yang lain sudah mulai duluan, sementara yang sini masih ragu-ragu.

Kalau yang lain memilih jalan itu, sementara yang sini memilih jalan ini.

Your life is yours. Not theirs and not race. Simply do what your heart really want :)

Tidak boleh iri ya.

Advertisements